Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
9789756089804
378942
Diyarbakır Tanzimat'tan Günümüze Diyarbakır 1.2.3 Cilt Takım Kitap
Diyarbakır Tanzimat'tan Günümüze Diyarbakır 1.2.3 Cilt Takım Kitap
200.00

1. Cilt. Osmanlı arşiv belgelerinde Amid yerine Diyarbekir adının kullanılmasının tarihi seyri / Mehmet Salih Erpolat -- Diyarbakır Eyaleti'nin Tanzimat'a dâhil edilmesiyle şehir ve eyalet yönetiminde ortaya çıkan meseleler / İbrahim Yılmazçelik -- Diyarbekir vilayetinin kurulması ve ilk mülki taksimatı / Kadir Acar -- 1867 vilayet düzenlemesinden I. Dünya Savaşı başlarına kadar Diyarbakır'da mülkî yapı / Ali Fuat Örenç -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) Diyarbekir eyaleti/vilayetinin idari teşkilatlanması / Hasan Arslan -- Diyarbekir ve çevresinde Tanzimat'a karşı tepkiler / Cemal Ülke -- Evkafı-ı Ümemtarihi'nde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır vakıfları / Rıfat Günalan -- Tanzimat sürecinde Diyarbakır'ın sosyal ve ekonomik yapısı üzerine bir değerlendirme, 1847-1848 / Kazım Kartal -- Tanzimat devri Diyarbakır'ın idari, sosyo-ekonomik ve kültürel tarihi araştırmalarında önemli bir kaynak : "Amid tereke defterleri" / Ahmet Gülenç -- Diyarbakır vilayetinde nehirler ve vilayete katkıları, 1850-1900 / İbrahim Yılmazçelik -- Nehir taşımacılığından demiryoluna Diyarbakır'ın ulaşım ağı / İhsan Seddar Kaynar -- Diyarbakır'dan Basra'ya ulaşım ve haberleşme / Sungur Doğançay -- Amerikalı misyoner Southgate'nin Tanzimat öncesinde Diyarbakır'a dair bazı gözlemleri / Ayşegül Kuş -- İngiltere'nin Diyarbakır Konsolosluğu : açılışı ve ilk dönem faaliyetleri, 1854-1860 / Halil İbrahim Görür -- İngiltere'nin Diyarbakır Konsolosu John George Taylor'ın Diyarbakır vilayetine dair ithalat-ihracat istatistikleri ve değerlendirmeleri, 1853-1863 / Emel Demir Görür -- İngiliz belgelerinde Diyarbakır üzerine bir değerlendirme, 1854-1923 / Cengiz Kartın -- Amerikan Board misyonerlerinin Diyarbakır'daki çalışmaları ve bölge halkı üzerindeki etkileri / Gülbadi Alan -- Mütareke döneminde İngiliz İstihbarat Subayı Edward William Charles Noel'in Diyarbakır ve çevresindeki propaganda faaliyetleri / Oktay Bozan -- İngiliz konsolosluk raporlarına göre 20. yüzyıl başlarında Diyarbakır ticaretine dair bazı tespitler / Kemal Saylan -- Bedirhan kardeşler (Hüseyin ve Osman Beyler) isyanı / Abdusselam Ertekin, Asım Kaçmaz -- Diyarbakır vilayetinde aşiretlerin iskânı : problemler ve çözüm yolları, 1865-1900 / Hakan Asan -- Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşa ile Pirinçzâde Arif Efendi mücadelesi / Mehmet Emin Üner -- Tanzimat sonrası Diyarbakır Yahudilerine bir bakış, 1839-1873 / Mustafa Öksüz -- 19. yüzyılda Diyarbakır'da Müslüman-Ermeni ilişkileri / Kasım Ertaş -- Diyarbakır'da Ermeni-Çerkez ilişkileri / Ahmet Eyicil, Mahmut Turan -- Tanzimat Dönemi Diyarbakır'daki gayrimüslimlerin hukuku / Orhan Canpolat.


2. Cilt. XIX. yüzyıl sonlarında Diyarbakır medreseleri : maarif salnamelerine göre / Yaşar Arslanyürek -- Diyarbekir Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiyesi ve Hadim-i Terakki İbtidai Mektebi / Hatip Yıldız -- Sultan II. Abdülhamid ve aşiret mektebi / Mehmet Ali Yaşar -- Tanzimat sonrasında Diyarbakır Süryani ve Keldani topluluklarının eğitim kurumlarına genel bir bakış / Mehmet Şimşek -- II. Meşrutiyet döneminde (1908-1918) Ergani Bakır Maden-i Hümayunu / Ersoy Zengin -- Rusya tarih yazımında Osmanlı Hamidiye alayları / Ziyad Emrahov -- Serkomiserlikten müdürlüğe : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün kuruluşu, 1885-1938 / Yücel Yiğit -- Osmanlı dönemi polis teşkilatında görev yapan Diyarbakır doğumlu garyrimüslim polisler / Ali Dikici -- II. Meşrutiyet sonrasında Diyarbakır vilayetinde jandarmanın ıslahatına dair bazı tespitler / Edip Uzundal -- Diyarbakır mebusu Pirinçcizade Arif Efendi, 1853-1909 / Mahmut Akpınar -- II. dönem Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Diyarbekir mebusları ve siyasi faaliyetleri, 1912 / Mehmet Serkan Şahin -- Çok partili hayat döneminde TBMM'deki Diyarbakır milletvekilleri üzerine bir analiz, 1946-2018 / Nurettin Gülmez -- Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu ve meclis faaliyetleri / Orhan Kutluay -- Diyarbakır'ın ilk kadın milletvekili : Huriye Baha Öniz / Sadık Sarısaman -- Çok partili hayata geçişte Diyarbakırlı bir bakan Abdulkadir Cavit Ekin, 1894-1976 / Selim Yapıcı -- Diyarbakır'da bulunan 7. Kolordunun kuruluşundan günümüze tarihçesi / Neslihan Bolat Bozaslan -- Atatürk'ün Diyarbakır günleri ve askerî açıdan değerlendirmesi / Suat Akgül -- Atatürk'ün vefatı nedeniyle Bismil'de yapılan matem töreni / Mehmet Serkan Şahin -- I. Dünya Savaşı'nda Kürt aşiretleri ve İngiliz Yarbay T. R. Hamusell'in "Kürtler" adlı raporu / Mustafa Turan -- Diyarbakır Kürt Teâli Cemiyetinin faaliyetleri / Oktay Bozan -- Diyarbekir İmdad Cemiyeti / Hakan Asan -- Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır'ın sosyo-ekonomik durumuna dair bulgular, 1924-1928 / Prof. Dr. Zeynel Özlü, Kerim Tiryaki -- Tek parti döneminde Diyarbakır'da tarım / Ercan Çağlayan -- Cumhuriyet döneminde Diyarbakır'da ekonomi / Mehmet Ali Abakay -- Yerel gazetelere göre Diyarbakır'da ulaşım, 1950-1960 / Asım Kaçmaz -- CHP teftiş raporlarında Diyarbakır, 1949-1950 / Yalçın Doğan.


3. Cilt. 1. Tek parti döneminde Diyarbakır (Ziya Gökalp) Lisesi / Hatip Yıldız, Veysi Fida -- Milli Birlik Komitesi tarafından atanan vali döneminde Diyarbakır'da eğitim / Ahmet Edi, Uğur Yılmaz -- Kıbrıs Türk mücadele tarihinde Diyarbakır ve Diyarbakırlılar / Ulvi Keser -- CIA arşiv belgelerinde Diyarbakır / Sinan Kıyanç -- Anadolu'daki milliyetimizin teşekkülü / Mustafa Keskin -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Diyarbakırlı öncü şahsiyetler / İbrahim Halil Evirgen -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Diyarbekirli yazarlar / İhsan Işık -- Diyarbakırlı şairlerin modern Türk edebiyatındaki yeri / Ulaş Bingöl -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Diyarbakır'da edebî muhitler / Mustafa Uğurlu Arslan -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Diyarbakır'da kütüphaneler ve kütüphanecilik / Mehmet Ali Abakay, Dilan Daşdemir -- Cumhuriyet'ten sonra Diyârbekir'de edebî muhit olarak kıraathaneler / Mustafa Uğurlu Arslan -- Hanili Salih'in "Mevlid-i Hürriyyet"inde hürriyet algısı / Ayşe Sağlam -- Tanzimat dönemi alimlerinden Ali Emîrî'nin "Mir'atü'l-Fevâid fi Terâcimi Meşâhiri Amid" adlı eserinde Diyarbakır kadıları / Mahsum Aslan, Abdulgalip Aslan -- Millî şuur oluşturma açısından Ahmet Şükrü'nün "Vatan Manzumesi" ve "Osmanlılar" şiirine tahlilî bir bakış / Ayşe Sağlam -- Küçük Ahmedzâde Ebû Bekir el-Âmidî ve Tanzimat dönemi Diyarbakır eğitim-kültür faaliyetlerine etkileri / Muhammed Aslan, Ömer Aslan -- II. Abdülhamit dönemi Osmanlı bürokrasisinde Diyarbekirli yöneticiler : Sicil-i Ahval kayıtlarına göre / İshak Şimşek -- Abdulhamid Niyazi Çıkıntaş'ın hayatı, fikirleri ve mücadelesi / Önder Balpetek -- Diyarbakırlı bir vatansever : Süleyman Nazif / Kemal Çelik -- Vatansever bir şair olarak Faik Ali / Ulaş Bingöl -- Ziya Gökalp ve eğitime ilişkin görüşleri / Ahmet Çoban -- Ziya Gökalp'in Malta esareti / Yalçın Doğan -- Sezai Karakoç düşüncesinde İslam medeniyeti / Hacı Önen -- Diyarbakır Vilayet Matbaası'nın yerel basının gelişimine katkısı, 1868-1923 / Neslihan Kılıç -- Peymân Gazetesi'nin Diyarbakır basın tarihindeki yeri / Zülfükar İpek -- 22 Temmuz 1928 tarihli Diyarbekir Gazetesi'nin gözüyle Diyarbekir / Abdulhakim Tuğluk -- Tevhid-i Tedrisat Kanunu sonrasında Diyarbakır'da medreselerin varlığını sürdürebilmelerine imkân veren faktörler üzerine sosyolojik bir değerlendirme / Abdusamet Kaya -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Diyarbakır kültüründe geleneksel Diyarbakır çömleklerinin kullanımı / F. Evren Daşdağ -- Diyarbakır'da Osmanlı son dönemi yapılarından iç kale eski kolordu binası / Emine Ekinci Dağtekin, Ebru Harman Aslan -- Vali Kurt İsmail Paşa ve Diyarbakır'daki imar faaliyetleri / Gülin Payaslı Oğuz, Fatma Meral Halifeoğlu -- Vali Kurt İsmail Paşa tarafından Diyarbakır'da yaptırılan eserlerden günümüze ulaşanların mimari ve yapısal değerlendirilmesi / Fatma Meral Halifeoğlu, Gülin Payaslı Oğuz -- Tanzimat dönemi İçkale'de eski hükümet konağı / Havva Özyılmaz, Sevilay Akal -- Hamidiye Sanayi Mektebi binasının geçmişten günümüze mimari gelişimi ve kullanım sorunları / Nursen Işık -- Diyarbakır hamamlarına "çevre tarihi" açısından yaklaşımlar / Sinan Uyanık, İbrahim Yenigün, Mehmet Cebe -- Diyarbakır mûsıkîsi / Hayri Yoldaş.

Kitaplar hiç okunmamış kapakları çevrilmemiştir.

Cilt ve sayfaları bakımından son derece kusursuz kitaplardır.

DURUMU : İKİNCİ EL

 • Açıklama
  • 1. Cilt. Osmanlı arşiv belgelerinde Amid yerine Diyarbekir adının kullanılmasının tarihi seyri / Mehmet Salih Erpolat -- Diyarbakır Eyaleti'nin Tanzimat'a dâhil edilmesiyle şehir ve eyalet yönetiminde ortaya çıkan meseleler / İbrahim Yılmazçelik -- Diyarbekir vilayetinin kurulması ve ilk mülki taksimatı / Kadir Acar -- 1867 vilayet düzenlemesinden I. Dünya Savaşı başlarına kadar Diyarbakır'da mülkî yapı / Ali Fuat Örenç -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) Diyarbekir eyaleti/vilayetinin idari teşkilatlanması / Hasan Arslan -- Diyarbekir ve çevresinde Tanzimat'a karşı tepkiler / Cemal Ülke -- Evkafı-ı Ümemtarihi'nde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır vakıfları / Rıfat Günalan -- Tanzimat sürecinde Diyarbakır'ın sosyal ve ekonomik yapısı üzerine bir değerlendirme, 1847-1848 / Kazım Kartal -- Tanzimat devri Diyarbakır'ın idari, sosyo-ekonomik ve kültürel tarihi araştırmalarında önemli bir kaynak : "Amid tereke defterleri" / Ahmet Gülenç -- Diyarbakır vilayetinde nehirler ve vilayete katkıları, 1850-1900 / İbrahim Yılmazçelik -- Nehir taşımacılığından demiryoluna Diyarbakır'ın ulaşım ağı / İhsan Seddar Kaynar -- Diyarbakır'dan Basra'ya ulaşım ve haberleşme / Sungur Doğançay -- Amerikalı misyoner Southgate'nin Tanzimat öncesinde Diyarbakır'a dair bazı gözlemleri / Ayşegül Kuş -- İngiltere'nin Diyarbakır Konsolosluğu : açılışı ve ilk dönem faaliyetleri, 1854-1860 / Halil İbrahim Görür -- İngiltere'nin Diyarbakır Konsolosu John George Taylor'ın Diyarbakır vilayetine dair ithalat-ihracat istatistikleri ve değerlendirmeleri, 1853-1863 / Emel Demir Görür -- İngiliz belgelerinde Diyarbakır üzerine bir değerlendirme, 1854-1923 / Cengiz Kartın -- Amerikan Board misyonerlerinin Diyarbakır'daki çalışmaları ve bölge halkı üzerindeki etkileri / Gülbadi Alan -- Mütareke döneminde İngiliz İstihbarat Subayı Edward William Charles Noel'in Diyarbakır ve çevresindeki propaganda faaliyetleri / Oktay Bozan -- İngiliz konsolosluk raporlarına göre 20. yüzyıl başlarında Diyarbakır ticaretine dair bazı tespitler / Kemal Saylan -- Bedirhan kardeşler (Hüseyin ve Osman Beyler) isyanı / Abdusselam Ertekin, Asım Kaçmaz -- Diyarbakır vilayetinde aşiretlerin iskânı : problemler ve çözüm yolları, 1865-1900 / Hakan Asan -- Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşa ile Pirinçzâde Arif Efendi mücadelesi / Mehmet Emin Üner -- Tanzimat sonrası Diyarbakır Yahudilerine bir bakış, 1839-1873 / Mustafa Öksüz -- 19. yüzyılda Diyarbakır'da Müslüman-Ermeni ilişkileri / Kasım Ertaş -- Diyarbakır'da Ermeni-Çerkez ilişkileri / Ahmet Eyicil, Mahmut Turan -- Tanzimat Dönemi Diyarbakır'daki gayrimüslimlerin hukuku / Orhan Canpolat.


   2. Cilt. XIX. yüzyıl sonlarında Diyarbakır medreseleri : maarif salnamelerine göre / Yaşar Arslanyürek -- Diyarbekir Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiyesi ve Hadim-i Terakki İbtidai Mektebi / Hatip Yıldız -- Sultan II. Abdülhamid ve aşiret mektebi / Mehmet Ali Yaşar -- Tanzimat sonrasında Diyarbakır Süryani ve Keldani topluluklarının eğitim kurumlarına genel bir bakış / Mehmet Şimşek -- II. Meşrutiyet döneminde (1908-1918) Ergani Bakır Maden-i Hümayunu / Ersoy Zengin -- Rusya tarih yazımında Osmanlı Hamidiye alayları / Ziyad Emrahov -- Serkomiserlikten müdürlüğe : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün kuruluşu, 1885-1938 / Yücel Yiğit -- Osmanlı dönemi polis teşkilatında görev yapan Diyarbakır doğumlu garyrimüslim polisler / Ali Dikici -- II. Meşrutiyet sonrasında Diyarbakır vilayetinde jandarmanın ıslahatına dair bazı tespitler / Edip Uzundal -- Diyarbakır mebusu Pirinçcizade Arif Efendi, 1853-1909 / Mahmut Akpınar -- II. dönem Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Diyarbekir mebusları ve siyasi faaliyetleri, 1912 / Mehmet Serkan Şahin -- Çok partili hayat döneminde TBMM'deki Diyarbakır milletvekilleri üzerine bir analiz, 1946-2018 / Nurettin Gülmez -- Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu ve meclis faaliyetleri / Orhan Kutluay -- Diyarbakır'ın ilk kadın milletvekili : Huriye Baha Öniz / Sadık Sarısaman -- Çok partili hayata geçişte Diyarbakırlı bir bakan Abdulkadir Cavit Ekin, 1894-1976 / Selim Yapıcı -- Diyarbakır'da bulunan 7. Kolordunun kuruluşundan günümüze tarihçesi / Neslihan Bolat Bozaslan -- Atatürk'ün Diyarbakır günleri ve askerî açıdan değerlendirmesi / Suat Akgül -- Atatürk'ün vefatı nedeniyle Bismil'de yapılan matem töreni / Mehmet Serkan Şahin -- I. Dünya Savaşı'nda Kürt aşiretleri ve İngiliz Yarbay T. R. Hamusell'in "Kürtler" adlı raporu / Mustafa Turan -- Diyarbakır Kürt Teâli Cemiyetinin faaliyetleri / Oktay Bozan -- Diyarbekir İmdad Cemiyeti / Hakan Asan -- Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır'ın sosyo-ekonomik durumuna dair bulgular, 1924-1928 / Prof. Dr. Zeynel Özlü, Kerim Tiryaki -- Tek parti döneminde Diyarbakır'da tarım / Ercan Çağlayan -- Cumhuriyet döneminde Diyarbakır'da ekonomi / Mehmet Ali Abakay -- Yerel gazetelere göre Diyarbakır'da ulaşım, 1950-1960 / Asım Kaçmaz -- CHP teftiş raporlarında Diyarbakır, 1949-1950 / Yalçın Doğan.


   3. Cilt. 1. Tek parti döneminde Diyarbakır (Ziya Gökalp) Lisesi / Hatip Yıldız, Veysi Fida -- Milli Birlik Komitesi tarafından atanan vali döneminde Diyarbakır'da eğitim / Ahmet Edi, Uğur Yılmaz -- Kıbrıs Türk mücadele tarihinde Diyarbakır ve Diyarbakırlılar / Ulvi Keser -- CIA arşiv belgelerinde Diyarbakır / Sinan Kıyanç -- Anadolu'daki milliyetimizin teşekkülü / Mustafa Keskin -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Diyarbakırlı öncü şahsiyetler / İbrahim Halil Evirgen -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Diyarbekirli yazarlar / İhsan Işık -- Diyarbakırlı şairlerin modern Türk edebiyatındaki yeri / Ulaş Bingöl -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Diyarbakır'da edebî muhitler / Mustafa Uğurlu Arslan -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Diyarbakır'da kütüphaneler ve kütüphanecilik / Mehmet Ali Abakay, Dilan Daşdemir -- Cumhuriyet'ten sonra Diyârbekir'de edebî muhit olarak kıraathaneler / Mustafa Uğurlu Arslan -- Hanili Salih'in "Mevlid-i Hürriyyet"inde hürriyet algısı / Ayşe Sağlam -- Tanzimat dönemi alimlerinden Ali Emîrî'nin "Mir'atü'l-Fevâid fi Terâcimi Meşâhiri Amid" adlı eserinde Diyarbakır kadıları / Mahsum Aslan, Abdulgalip Aslan -- Millî şuur oluşturma açısından Ahmet Şükrü'nün "Vatan Manzumesi" ve "Osmanlılar" şiirine tahlilî bir bakış / Ayşe Sağlam -- Küçük Ahmedzâde Ebû Bekir el-Âmidî ve Tanzimat dönemi Diyarbakır eğitim-kültür faaliyetlerine etkileri / Muhammed Aslan, Ömer Aslan -- II. Abdülhamit dönemi Osmanlı bürokrasisinde Diyarbekirli yöneticiler : Sicil-i Ahval kayıtlarına göre / İshak Şimşek -- Abdulhamid Niyazi Çıkıntaş'ın hayatı, fikirleri ve mücadelesi / Önder Balpetek -- Diyarbakırlı bir vatansever : Süleyman Nazif / Kemal Çelik -- Vatansever bir şair olarak Faik Ali / Ulaş Bingöl -- Ziya Gökalp ve eğitime ilişkin görüşleri / Ahmet Çoban -- Ziya Gökalp'in Malta esareti / Yalçın Doğan -- Sezai Karakoç düşüncesinde İslam medeniyeti / Hacı Önen -- Diyarbakır Vilayet Matbaası'nın yerel basının gelişimine katkısı, 1868-1923 / Neslihan Kılıç -- Peymân Gazetesi'nin Diyarbakır basın tarihindeki yeri / Zülfükar İpek -- 22 Temmuz 1928 tarihli Diyarbekir Gazetesi'nin gözüyle Diyarbekir / Abdulhakim Tuğluk -- Tevhid-i Tedrisat Kanunu sonrasında Diyarbakır'da medreselerin varlığını sürdürebilmelerine imkân veren faktörler üzerine sosyolojik bir değerlendirme / Abdusamet Kaya -- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Diyarbakır kültüründe geleneksel Diyarbakır çömleklerinin kullanımı / F. Evren Daşdağ -- Diyarbakır'da Osmanlı son dönemi yapılarından iç kale eski kolordu binası / Emine Ekinci Dağtekin, Ebru Harman Aslan -- Vali Kurt İsmail Paşa ve Diyarbakır'daki imar faaliyetleri / Gülin Payaslı Oğuz, Fatma Meral Halifeoğlu -- Vali Kurt İsmail Paşa tarafından Diyarbakır'da yaptırılan eserlerden günümüze ulaşanların mimari ve yapısal değerlendirilmesi / Fatma Meral Halifeoğlu, Gülin Payaslı Oğuz -- Tanzimat dönemi İçkale'de eski hükümet konağı / Havva Özyılmaz, Sevilay Akal -- Hamidiye Sanayi Mektebi binasının geçmişten günümüze mimari gelişimi ve kullanım sorunları / Nursen Işık -- Diyarbakır hamamlarına "çevre tarihi" açısından yaklaşımlar / Sinan Uyanık, İbrahim Yenigün, Mehmet Cebe -- Diyarbakır mûsıkîsi / Hayri Yoldaş.

   Kitaplar hiç okunmamış kapakları çevrilmemiştir.

   Cilt ve sayfaları bakımından son derece kusursuz kitaplardır.

   DURUMU : İKİNCİ EL

   Stok Kodu
   :
   9789756089804
   Sayfa Sayısı
   :
   1669
   Basım Yeri
   :
   Elazığ
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   207,30   
   207,30   
   2
   105,44   
   210,88   
   3
   71,30   
   213,90   
   4
   54,29   
   217,16   
   5
   44,00   
   220,00   
   6
   37,17   
   223,00   
   7
   32,43   
   227,00   
   8
   28,78   
   230,20   
   9
   25,96   
   233,60   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   207,28   
   207,28   
   2
   105,43   
   210,86   
   3
   71,30   
   213,90   
   4
   54,29   
   217,16   
   5
   44,00   
   220,00   
   6
   37,17   
   223,00   
   7
   32,43   
   227,00   
   8
   28,78   
   230,20   
   9
   25,96   
   233,60   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   207,28   
   207,28   
   2
   105,43   
   210,86   
   3
   71,30   
   213,90   
   4
   54,29   
   217,16   
   5
   44,00   
   220,00   
   6
   37,17   
   223,00   
   7
   32,43   
   227,00   
   8
   28,78   
   230,20   
   9
   25,96   
   233,60   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   207,28   
   207,28   
   2
   105,43   
   210,86   
   3
   71,30   
   213,90   
   4
   54,29   
   217,16   
   5
   44,00   
   220,00   
   6
   37,17   
   223,00   
   7
   32,43   
   227,00   
   8
   28,78   
   230,20   
   9
   25,96   
   233,60   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   207,28   
   207,28   
   2
   105,43   
   210,86   
   3
   71,30   
   213,90   
   4
   54,29   
   217,16   
   5
   44,00   
   220,00   
   6
   37,17   
   223,00   
   7
   32,43   
   227,00   
   8
   28,78   
   230,20   
   9
   25,96   
   233,60   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   207,28   
   207,28   
   2
   105,43   
   210,86   
   3
   71,30   
   213,90   
   4
   54,29   
   217,16   
   5
   44,00   
   220,00   
   6
   37,17   
   223,00   
   7
   32,43   
   227,00   
   8
   28,78   
   230,20   
   9
   25,96   
   233,60   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   207,28   
   207,28   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   7
   -   
   -   
   8
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat